Noderīga informācija

Garantija un ekspluatācija

Reģistrējot garantiju, norādiet ražotāja (Fabricator / Stonemason) ID numuru 7000925955

SILESTONE ⟶

DEKTON ⟶

SENSA ⟶

SIA “ARI Stone”
Reģistrācijas nr. 40203254245
Banka: AS Swedbanka
IBAN: LV51HABA0551049054812