ARI Stone

Privātuma politika

Šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) ir norādīts, kā SIA “ARI Stone” (turpmāk – “ARI Stone”) ievāc, izmanto un glabā tīmekļa vietnes www.aristone.lv (turpmāk – Tīmekļa vietne) apmeklētāju personas datus.

“ARI Stone” ievāc Tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus atbilstoši Privātuma politikai, kurā ir izklāstīta izsmeļoša informācija par to, kādus personas datus “ARI Stone” ievāc un kā notiek to apstrāde.

Personas datu pārziņa kontaktinformācija: SIA “ARI Stone” PVN Nr. LV40203254245 adrese: Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, tālrunis: + 371 26407664, e-pasts: asnate@aristone.lv

Lai gūtu informāciju par savu personas datu apstrādi vai par šajā Privātuma politikā ietvertajiem noteikumiem,
sazinieties ar “ARI Stone”.

“ARI Stone” Tīmekļa vietnē saņemtie personas dati tādi kā vārds, uzvārds (vai lietotājvārds), e-pasts, mobilā telefona numurs, saites uz sociālajiem profiliem, lietotāja pievienotā fotogrāfija, tiek izmantoti tikai un vienīgi normatīvo aktu ietvaros ar mērķi: savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu “ARI Stone” pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana, kā arī līgumu noslēgšana, rēķinu sagatavošana un izsūtīšana, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no sadarbības modeļa ar lietotāju.

Tīmekļa vietnes lietotāja e-pasts nav publiski redzams.

“ARI Stone” lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Lietotāja dati tiks glabāti papīra vai elektroniskā formā, ņemot vērā mūsu sadarbības ilgumu un piemērojamo normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi.

“ARI Stone” Tīmekļa vietnē uzkrātie dati var būt pieejami “ARI Stone” grupas struktūrvienībām, arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem, valsts iestādēm un citiem veidojumiem, kas pilda tiem normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, pilnvarotiem revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem utml. “ARI Stone” apņemas nodrošināt lietotāju datu aizsardzības drošību.

“ARI Stone” atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida kā komunikācijas rīku izmanto e-pastu un/vai SMS saziņu. Šobrīd “ARI Stone” Tīmekļa vietnes lietotāji var saņemt ziņu no “ARI Stone” saistībā ar šādiem jautājumiem:

  • pasūtījuma apstiprinājums;
  • maksājuma apstiprinājums;
  • būtiskas izmaiņas noteikumos;
  • īpašo piedāvājumu vai jaunumu saņemšana;
  • citi ar “ARI Stone” Tīmekļa vietnes administrēšanu saistīti paziņojumi.

Apmeklējot “ARI Stone” Tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Tāpat lietotājam ir tiesības lūgt “ARI Stone” dzēst viņa personas datus, iesniedzot oficiālu iesniegumu pa pastu adrese: SIA “ARI Stone”, adrese: Dzirnavu iela 72-2, Rīga, LV-1011, vai uz e-pastu: asnate@aristone.lv.

Lai dokumentam būtu juridisks spēks, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta pirmo daļu tajā iekļauj dokumenta autora nosaukumu, dokumenta datumu un parakstu. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta pirmo daļu prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ja jums ir kādi jautājumi vai ierosinājumi saistībā ar to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums e-pastā: asnate@aristone.lv.

Lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes efektīvu izmantošanu, uzlabotu tās lietošanu un to pilnveidotu, Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par Tīmekļa vietnes apmeklētājiem. 

Sīkdatne ir teksta datne (fails), kas tiek nosūtīta uz Tīmekļa vietnes apmeklētāja datoru, mobilo tālruni vai citu viedierīci Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un ko Tīmekļa vietne saglabā attiecīgajā datorā, mobilajā tālrunī vai viedierīcē, kad apmeklētājs apmeklē Tīmekļa vietni. Sīkdatne ļauj Tīmekļa vietnei atcerēties apmeklētāja darbības, izvēli un iestādījumus (t. sk., valodu, apmeklētās sadaļas, u. tml.), un tā var palīdzēt uzlabot Tīmekļa vietnes apmeklētāja ērtības un Tīmekļa vietnes izmantošanas efektivitāti.

“ARI Stone” Tīmekļa vietnē izmanto sesijas sīkdatnes (angļu val. session cookies) jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes (angļu val. strictly necessary cookies).

Sesijas sīkdatnes (angļu val. session cookies) jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes (angļu val. strictly necessary cookies) ir teksta datnes (faili), kas ļauj atpazīt Tīmekļa vietnes apmeklētāja pārlūkprogrammu un datoru, mobilo tālruni vai citu viedierīci un tā interneta protokola (IP) adresi. Proti, šīs sīkdatnes iegaumē Tīmekļa vietnes apmeklētāja izdarītās izvēles vai uzstādījumus Tīmekļa vietnē, kā arī tās ļauj efektīvi izmantot Tīmekļa vietnes piedāvātas iespējas un sadaļas.

“ARI Stone” izmanto sesijas sīkdatnes, lai Tīmekļa vietne atcerētos Tīmekļa vietnes apmeklētāja uzvedību tās apmeklēšanas laikā un uzstādījumus, lai pēc iespējas nodrošinātu efektīvu un ērtu Tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī nodrošinātu Tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti.

Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā, mobilajā tālrunī vai citā viedierīcē. Lietotājs ir tiesīgs kontrolēt sīkdatnes un dzēst saglabātās sīkdatnes savā datorā, mobilajā tālrunī vai citā viedierīcē.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir “ARI Stone” likumīgā interese nodrošināt pēc iespējas efektīvāku Tīmekļa vietnes izmantošanu un tās tehnisko funkcionalitāti.

Ņemot vērā, ka “ARI Stone” Tīmekļa vietnē izmanto sesijas sīkdatnes, tās ir derīgas īsu laika periodu, proti, konkrēto sesiju.

Tīmekļa vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot savas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) III nodaļā nostiprinātās tiesības attiecībā uz Tīmekļa vietnes lietotāja personas datu apstrādi.